Reklamace

Dodané zboží si je kupující povinen prohlédnout ihned po převzetí zboží. V případě zjištění závady kupující neprodleně informuje telefonicky, písemně nebo e-mailem prodejce.

Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Zprávu o zjištěných závadách zašlete písemně nebo e-mailem na adresu prodejce. Podepsáním dodacího listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Reklamované zboží se dopravuje na (Hladovypes.com s.r.o., Janáčkova 1089/20A, Ostrava, 702 00). Dopravu zboží při oprávněné reklamaci hradí prodávající. V případě, že je reklamace oprávněná a spotřebitel již dopravu uhradil, má právo na přiměřenou náhradu dopravného. V případě neuznané reklamace, hradí dopravu klient. Spotřebiteli, který uplatnil reklamaci a zboží předal k vyřízení reklamace, bude ihned po obdržení reklamovaného zboží vydán reklamační protokol. Tento protokol bude spotřebiteli zaslán na email. Spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn písemně a také emailem.


Reklamační formulář vyplňte a přiložte k reklamovanému zboží. Stáhnete jej ZDE.

Zboží, určené na výměnu, zasílejte na adresu:
Hladovypes.com s.r.o.
Janáčkova 1089/20A
Ostrava
702 00V případě, že Vám vyhovuje zaslat balíček zpět přes Zásilkovnu, poprosíme Vás o zaslání na pobočku: 

Optika u Stodolní

Nádražní 343/31
702 00
Ostrava

V případě, že Zásilku odešlete na jinou pobočku, zboží si nebudeme vyzvedávat.

Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zboží k prodejci a končí vyřízením reklamace.